Tin mới cập nhật

Phần thưởng chuyên cần

Hôm nay phát phần thưởng  tháng, ngày nào cũng đến trường sớm trước giờ vào học 15 phút.

Tháng 1 trời lạnh nên  nên ý tưởng cho phần thưởng lần này là bịch sưởi ấm nhé.

Tổng cộng có 14 bạn, mỗi bạn nhận được 1 thùng giữ ấm , 1 thùng này có thể sử dụng được 1 đến 2 năm ý    😝

Tháng sau mình cũng cố gắng nhé.

 

Trang TOP