Danh sách trúng tuyển các trường đại học

 • Đại học Tokyo
 • đại học Kyoto
 • đại học Osaka
 • đại học Tohoku
 • đại học Kogyou Tokyo
 • đại học Nagoya
 • đại học Kyushu
 • đại học Hokkaido
 • đại học Tsukuba
 • đại học Hiroshima
 • đại học Keio Gijuku
 • đại học Kobe
 • đại học Waseda
 • đại học Kansei
 • đại học Dooshisha
 • đại học Ritsumeikan
 • đại học Kansai
 • đại học Kinki.
Trang TOP