Tin mới cập nhật

Phát biểu cảm nghĩ về động đất

Sau hơn 2 tuần đến tham quan viện bảo tàng động đất Hanshin Awaji Kobe, hôm nay các bạn lớp 2  ta đã có 1 buổi thuyết trình về

đề tài động đất, các bạn nói về  những thiệt thòi mất mát hư hỏng khi động đất xảy ra, cách phòng chống, những vật dụng cần chuẩn bị

cho động đất phải như thế nào, cách bảo vệ an toàn cho bản thân….

Lần đầu tiên thuyết trình nên các bạn cũng hơi run 1 tí nhưng được sự cổ vũ của các bạn cùng lớp nên đã hoàn thành tốt

bài thuyết trình nhóm ❁◕ ‿ ◕❁

 

 

Trang TOP