Tin mới cập nhật

Lễ tốt nghiệp 2019

Lễ tốt nghiệp năm 2019 và buổi phát biểu về Văn Hóa Nhật Bản

Chúc mừng các em học sinh đã tốt nghiệp. Cuối cùng các em cũng hoàn thành 2 năm cuộc sống dụ học sinh không ngắn cũng không dài.

Các em đã cố gắng hết sức để hoàn thành các kỳ thi, hoàn thành thành tích của mình, nổ lực chuyên cần đến lớp.

Trường hy vọng các em sẽ  có những hoạt động cũng như những thành tích tốt ở nơi trường mới.

Một lần nữa chúc mừng các em đã tốt nghiệp.

 

 

 

 

Trang TOP